->  เข้าใช้งานขณะนี้  คน     -> เข้าใช้งานทั้งสิ้น  ครั้ง

: เวลา

อีก 60 วัน  ->  สิ้นปี 2563
สมาชิกเข้าระบบที่นี่

ชื่อผู้ใช้ -> 
รหัสผ่าน -> 
 
 • หนังสือประชาสัมพันธ์ -> จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย 
 • คู่มือการใช้โปรแกรม -> ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  •   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย
  421 หมู่ที่ 21 ถนนสิงห์ใคล ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
  โทร. 053-711944 โทรสาร. 053-711761
  E-mail Address :  cri.nfe@hotmail.com    sayoonara@windowslive.com


  ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย
    การสร้างหน้าเอกสาร : 1604 วินาที